Forside

Kursets indhold

Kurset i betonkonstruktioner omfatter analyse og beregning af de grundliggende konstruktionsdele i en betonkonstruktion og for de mest almindelige for fænomenerne:

Bjælker, søjler og plader 

  • Bøjning, forskydning og vridning af bjælker
  • Stabilitet og bæreevne af søjler
  • Nedbøjninger af bjælker og plader
  • Revner og holdbarhedskrav
  • Anvendelse: krav og teori
  • Brudformer og bæreevner
  • Pladeteori og enkle løsninger
  • Strimmelmetode og flydeliniemetode

 

Betonkonstruktioner

Beton er verdens mest brugte bygningsmateriale. Der anvendes årligt 1-5 tons beton pr menneske i verden. Undervisningen i betonkonstruktioner ved DTU tager udgangspunkt i observationer af brud og andre fænomer i konstruktioner og forsøgsemner. Disse danner basis for at illustrere og udvikle teorier og formler, så undervisningen kan gøres induktiv.

Læs mere