E-notes, Apps og selvquiz

Der er udviklet en del lærebogsmateriale, som kan lægges her på elektronisk form:

  1. Reinforced Concrete Slabs
  2. Forspændte elementer
  3. Patch: Tværsnitskonstanter

du har også mulighed for at downlaode nogle App's som kan lette  din adgang og testning:

       4. DTU Beton App (adgang til  undervisningsmateriale)
       5. Schnittkraftmeister App (test dine snitkræfter)

og du har derudover adgang til et selvtestningsquiz

       6.  Selvquiz om brudliniemodeller (mulige eller umulige)

Det forventes, at der med tiden lægges flere dokumenter på dette site, efterhånden som de udvikles.