Yderligere info

Denne side er ikke en del af kurset, men rummer en del links og litteraturhenvisninger som kan være nyttige til at finde mere viden om emner, der ikke direkte er blevet undervist i på kurset, men som en betoningeniør vil have glæde af.  

 

Generel viden: Teknisk Ståbi rummer dels en gennemgang af en del beregningseksempler af betonkonstruktioner, men rummer også en del generelle informationer som fx. arealer, intertimomenter og tyngdepunktsplacering i forskellige tværsnit.   

 

 betonelementbyggeriersstatik 180 pixels.jpg   Elementbyggeri: Her kan det anbefales at se i lærebogen ”Betonelementbyggeriers statik"  af ekstern lektor på DTU-Byg, Jesper Frøbert Jensen (bogen er også oversat til engelsk). Andre informationer kan findes på elementproducenternes hjemmesider eller på organisationen Dansk Betons hjemmeside.
 
/-/media/subsites/betonkonstruktioner/yderligere-info-og-kontakt/dbf_logo.gif
 

Faglige kontakter
: Man kan med fordel blive medlem af Dansk Betonforening, modtage bladet Beton eller søge producentkontakter via Dansk Betonforening. 

 

   
Bæredygtighed: Beton og betonbyggeri leder til bæredygtighed. Et af betonindustriens bud på bæredygtighed i byggeriet kan findes på Dansk Beton’s hjemmeside 
   
Professor Per Goltermann
DTU Byg
Institut for Byggeri og Anlæg
Danmarks Tekniske Universitet
Brovej
Bygning 118, rum 156
2800 Kgs. Lyngby  

Telefon: 45251684
E-mail: pg@byg.dtu.dk