Kurset og dets indhold

ørestad-180 pixels.jpg

 

   

Denne hjemmeside er tænkt som en støtte for de indledende betonkonstruktionskurser på Danmarks Tekniske Universitet som omfatter bjælker, søjler og plader.

Hjemmesiden rummer kursusoversigt, undervisningsmateriale, opgaver og løsninger, links til videoer og en elektronisk lærebog for betonplader.

Kurset undervises på dansk, og derfor er opgaver, løsninger og kommentering af enkelte videoer på dansk.

Den elektroniske lærebog om betonplader er dog skrevet på engelsk for at træne de danske studerendes engelske fagsprog og for at muliggøre et mere internationalt samarbejde om udvikling af undervisningsmateriale.

Den elektroniske lærebog og andet undervisningsmateriale er udarbejdet som pdf-filer, beregnede på download til de studerendes computere, ligesom opgaver og løsninger ligger som pdf-filer til nem download.

Der bliver i kurset gennemgået en række forelæsninger, som vil blive lagt i en elektronisk version i følgende 3 formater:

  • Pdf-version af forelæsningsoverheads til notetagningning
  • E-præsentationer i form af videer af Powerpointpræsentationerne med tale (uden eksempler og videoer, som til gengæld kan findes på hjemmesiden) og på YouTube under ConStruct2800Lyngby
  • Videooptagelser af forelæsningerne (med tavleeksempler og videoer vist under forelæsningerne), placeret på Youtube under ConStruct2800Lyngby - (meld dig til som abonnent på ConStruct2800Lyngby og få et praj, når der lægges mere materiale op der).

Der er derudover udviklet

  • E-eksempler: Disse eksempler vil i størst muligt omfang blive gennemgået på tyavlen og indgå i videooptagelserne af forelæsningerne, men vil også alle ligge som dynamiske pdf-filer, hvori håndregningen gennemgås sammen med en mundlig forklaring (kræver flashplayer).