Indhold i opgaverne

De opgaver, der anvendes i kurset, er listede nedenfor, idet de er organiserede under de emner, som de behandler, mens de under kursusplanen er tilknyttet den aktuelle session. Der kan i listen nedenfor forekomme opgaver udover dem, der er angivet i kursusplanen, idet de vil være relevante for at træne løsning af specifikke problemer. 

Bøjning i anvendelsestilstanden: B11-03, B11-08, B11-13  

Bøjning med normalkraft i brudgrænsetilstanden: B11-05  

Bøjnings i brudgrænsetilstanden: B11-03, B11-04, B11-05, B11-06, B11-07 

Dimensionering: B11-18  

Forskydning: B11-03, B11-06, B11-07  

Kombineret vridning, forskydning og bøjning: B11-07 

Kontinuerte bjælker: B11-08 

Materialerelationer: B11-02  

Plader, brudliniemetode: B11-14, B11-15, B11-16, B11-17  

Plader, nedbøjninger: B11-13  

Plader, strimmelmetode: B11-14, B11-15, B11-17  

Snitkræfter, quiz: B11-01  

Snitkræfter, superposition: B11-10 

Svind: B11-02  

Søjler, centralt belastede: B11-09  

Søjler, excentrisk og tværgående last: B11-11, B11-12  

Vridning: B11-07  

Opgaverne kan downloades som en samlet pdf-fil, ligesom løsningerne kan downloades som en pdf-fil.