Kursusplan og pensum

Kurset er inddelt i 13 sessioner, hver bestående af et 4 timers modul. Modulerne starter med forelæsninger og sluttes af med øvelser med vejledning.  

Kopi af forelæsningsoverheads kan downloades som pdf-filer fra denne side, videoer med Powerpointpræsentationerne kan downloades fra afspilningslisten E-præsentationer på Youtube og kan ses før eller efter forelæsningen, ligesom der ligger afspilningslister med videooptagelser af forelæsningerne. Kursets videoer ligger på Youtube, konto ConStruct2800Lyngby og er organiseret i afspilningslister.

Tavleeksempler kan ses på forelæsningsvideoerne eller de kan downloades som E-eksempler, dvs. dynamiske pdf-filer (printbare med animation og tale), filerne kræver Adobe Reader for at blive set og Adobe Flash Player for at kunne høre forklaringerne. 

Session B1: Introduktion, historie og materialer, sikkerhed

Pensum: Jensen, B.C.: "Betonkonstruktioner efter DS/EN 1992-1-1", kapitel 1+2
Overheads: Introduktion til kurset og Betonens historieMaterialer (kap. 1) og Beregnings og sikkerhedsprincipper (kap. 2)
Opgave: B-01 (først) og B-02 (sidst) 

Session B2: Bjælker i anvendelsestilstand

Pensum: Jensen, B.C.: "Betonkonstruktioner efter DS/EN 1992-1-1", kapitel 4.2
Supplerende litteratur: Kogebog for bestemmelse af tværsnitskonstanter
Overheads: Anvendelsestilstanden (kap 2)
E-eksempler 1.0-1.4
Opgave: B-03, spm. 1 til 3  

Session B3: Bøjning i brudgrænsetilstand

Pensum: Jensen, B.C.: "Betonkonstruktioner efter DS/EN 1992-1-1", kapitel 4.3
Overheads: Bøjning i brudtilstanden (kap. 4.3)
E-eksempler 1.5-1.6
Opgave: B-04 (først) og B-03, spm.4 (sidst)   

Session B4: Bøjning med normalkraft

Pensum: Jensen, B.C.: "Betonkonstruktioner efter DS/EN 1992-1-1", kapitel 4.3
Overheads: Bøjning i brudtilstanden (kap. 4.3) 
E-eksempler: 2.1-2.3
Opgave: B-05   

Session B5: Forskydning og gennemlokning 

Pensum: Jensen, B.C.: "Betonkonstruktioner efter DS/EN 1992-1-1", kapitel 5 + kapitel 3.1 + kapitel 9.1
Overheads: Forskydning og forankring (kap. 5 + 3.1), Opstilling  af empirisk  formel og
Gennemlokning (kapitel 9.1)
E-eksempler 1.7-1.8
Opgave B-03, spm. 5 og 6 (først) og B-06 (mellem) og B-07 (sidst)  

Session B6: Vridning 

Pensum: Jensen, B.C.: "Betonkonstruktioner efter DS/EN 1992-1-1", kapitel 6
Overheads: Vridning og kombinerede belastninger (kap. 6)
E-eksempler: 1.9-1.10
Opgave: B-8   

Session B7: Kontinuerte bjælker 

Pensum: Jensen, B.C.: "Betonkonstruktioner efter DS/EN 1992-1-1", kapitel 10.1
Overheads: Kontinuerte bjælker (kap 10.1)
E-eksempel: 1.11
Opgave: B-09    

Session B8: Søjler, centralt belastede

Pensum: Jensen, B.C.: "Betonkonstruktioner efter DS/EN 1992-1-1", kapitel 7
Overheads: Søjler og vægge
E-eksempler: 3.1-3.2
Opgave: B-10 (først) og B-11 (sidst) 

Session B9: Søjler, bjælkesøjler 

Pensum: Jensen, B.C.: "Betonkonstruktioner efter DS/EN 1992-1-1", kapitel 7
Overheads:Søjler og vægge
E-eksempler: 3.3-3.5
Opgave B-12 (først) og B-13 (sidst) 

Session B10: Plader, generel teori og nedbøjninger

Pensum: Goltermann, P.: "Reinforced concrete slabs, Design and analysis", kapitel 1, 2 og 3
Overheads: Introduktion til pladergenerel pladeteori og løsningsmuligheder
Opgave: B-14 

Session B11: Plader, nedreværdier og strimmelmetoden

Pensum: Goltermann, P.: "Reinforced concrete slabs, Design and analysis", kapitel 4 og 5
Overheads: Gættet momentfordeling og strimmelmetoden 
E-eksempler: 4.1-4.2
Opgave: B-15, spm.1 (først) og B-16, spm. 1 (sidst)  

Session B12: Plader, brudliniemetoden

Pensum: Goltermann, P.: "Reinforced concrete slabs, Design and analysis", kapitel 6
Overheads: Brudlinieteori
E-Eksempler: 4.3-4.4
Opgave: B-15, spm. 2 ( først), B-16, spm.2 (næst) og B-17 (sidst) 
Selvtest: Kan  du vurdere om en brudliniemodel er mulig ? 

Session B13: Praktisk dimensionering

Pensum: Jensen, B.C.: "Betonkonstruktioner efter DS/EN 1992-1-1", kapitel 3.3 + overheads
Overheads: Praktisk dimensionering
Opgave B-19 (først) og B-18 (sidst)

Samme session gennemgår kursusevaluering og der tales om eksamen: Eksamensteknik og spørgetime fastlægges.  

Lærebøger,  opgaver og løsninger:

Jensen, B.C.: ”Betonkonstruktioner efter DS/EN 1992-1-1”, 2. udgave, Nyt Teknisk Forlag
Goltermann, P.: ”Reinforced concrete slabs, Design and analysis” DTU Byg, 2013, download
Goltermann, P.: "Concrete Structures - betonkonstruktioner. Opgaver", DTU Byg, oktober 2019, download
Goltermann, P.: "Concrete Structures - betonkonstruktioner. Løsninger", DTU Byg, oktober 2019, download
Goltermann, P.: "Concrete Structures - betonkonstruktioner. Design af konstruktionsdele", DTU Byg, oktober 2019, download
Goltermann, P.: Gamle eksamensopgaver og løsninger

Supplerende litteratur: Teknisk Ståbi er en god håndbog og formelsamlingen "Betonkonstruktioner - Find formlen" kan også være en hjælp til mange.