E-eksempel 1: Bjælke

bjælkeforsøg 180 pixels.jpg  
   

bjælkens arbejdskurve.jpg 

 

bjælken med bøjningsrevner lige før brud.jpg

 

 

Der er udviklet et eksempel, som dækker en testet bjælke, hvor der er videooptagelse af testningen. Denne bjælke gennemregnes for bøjning i anvendelses og brudtilstand hvorefter der sammenlignes med forsøgresultaterne. 

Derefter beregnes bjælken for forskydning og lasten placeres excentrisk for at give vridning, således at man til sidst kan vurdere den kombinerede udnyttelse af bjælken. Megaeksemplet indgår i en række af forelæsningerne og indgår i vidoeoptagelserne af forelæsningerne, men kan også downloades som dynamiske pdf-filer.

Der er udviklet beregninger i step for bjælken for en række relevante situationer (det foreslås kraftigt at eksemplerne gennemgås i den angivne rækkefølge)  

1.0. Beskrivelse af tværsnit og materialestyrker

 I anvendelsestilstanden er det relevant at bestemme nedbøjninger og arbejdskurver, samt checke revneafstande og vi har derfor eksemplerne

1.1. Beregning af stivheden i den urevnede tilstand for korttidslast (EI,urevnet)

1.2. Beregning af revnemoment

1.3. Beregning af stivheden i den revnede tilstand for korttidslast (EI,revnet)

(Vi kan sammenligne vores beregninger med vores forsøgsdata)

1.4. Bestemmelse af den maksimale revneafstand

(Vi kan sammenligne den afstand med vores forsøgsbjælkes revneafstande)  

I brudtilstanden kan vi beregne eller eftervise bøjningsbæreevnen, og vi har derfor eksemplerne 

1.5. Bestemmelse af bøjningsbæreevnen i brudtilstand, både middelværdi og designværdi

(Vi kan sammenligne de beregnede brudmomenter med vores forsøgsbjælkes brudbæreevne)

Hvis vi ikke lige har testet en bjælke, men ønsker at regne den som normaltarmeret, så skal vi

1.6. Kontrol af om tværsnittet er normaltarmeret  

Vi fortsætter nu med at checke forskydningsbæreevnen og har eksemplerne 

1.7. Eftervisning af forskydningsstyrken - med et første valg på trykstringers vinkel

1.8. Eftervisning af forskydningsstyrken - med et mere optimalt valg af trykstringerens vinkel  

Vi slutter af med at checke vridningsbærevnen og checker herefter bæreevnen overfor den kombinerede belastning og har eksemplerne 

1.9. Eftervisning af vridningsstyrken

1.10. Beregning af den kombinerede udnyttelse af bjælken (bøjning, forskydning og vridning kombineret)  

Vi har nu udført de væsentligste beregninger for en simpelt understøttet bjælke.

Vi fortsætter med at se på en kontinuert bjælke og har eksemplet 

1.11. Eftervisning af bæreevnen af en kontinuert, statisk ubestemt  bjælke